Verliesconsulente

Your life coach

 

Vanassche Frédérique

Gerbodelaan 6

8501 Bissegem

0472/73 24 77

Vanassche.frederique@gmail.com

BE-0521.772.106

 

Verliesconsulente

 

Verlies is universeel en kan heel verschillend zijn. Het is eigen aan ieders levensloop van de geboorte tot de dood en noodzakelijk voor onze groei tot volwassene.

Denk maar aan zelfstandig kunnen stappen en afscheid moeten nemen van de zorgzame armen van onze ouders. Het veilig thuishaven verlaten om zelf een gezin te stichten.

 

Maar er zijn ook verlieservaringen die niet eigen zijn aan ieders levensloop zoals echtscheiding, ziekte, verlies werk. Dit zijn dingen in het leven die zwaar kunnen doorwegen. In het begin vallen we terug op familie en ons sociaal netwerk maar met tijd wil je dit niet meer doen. Vaak willen mensen andere niet meer tot last zijn waardoor we niet meer praten over onze problemen en voortdurend blijven piekeren.

Soms zijn er mensen die ook beperkt zijn in hun mogelijkheden of te kwetsbaar, of hebben ze reeds zoveel verlies geleden dat ze crashen. Ze verdiene respect en ondersteuning waar het maar kan.

 

Wanneer we dan kunnen terug vallen op een externe persoon die wel deze ondersteuning kan bieden, die gewoon bereikbaar is en een nieuwe kijk kan bieden op de mogelijkheden die er zijn.

 

 

Als verliesconsulente bieden wij deze ondersteuning en gaan we samen op stap om de verlieservaring te kunnen integreren.

De persoon een kans geven om zijn wereld te recontrueren.

 

Verliesconsulente bij:

- werk

- echtscheiding

- sociaal netwerk

- gezondheid

- nieuwe gezinssituatie

- ...